Skip links

Tema Frukost - New European Bauhaus

30Maj08:3009:30Tema Frukost - New European BauhausNew European Bauhaus

Detaljer om aktiviteten

HUR SKAPAR VI ETT HÅLLBART OCH VACKERT SAMHÄLLE TILLSAMMANS?

Välkommen att utforska möjligheterna med New European Bauhaus (NEB) tillsammans med oss. Under frukosten får vi veta mer om vad New European Bauhaus är, varför detta initiativ har kommit till och vilka möjligheter det finns för oss i Halland att vara en del av utvecklingen framåt.

Rickard Öh, enhetschef från Röhsska Museet i Göteborg,ger oss en spännande introduktion och berättar hur man arbetar med NEB i Västra Götalandsregionen. Vi får också träffa Magnus Falk, projektledare från RISE och som brinner för hållbart byggande i trä. Magnus kommer att berätta om det lokala NEB-klustret Woodland Local Chapter som bildats i Kronoberg där man genom innovativ samverkan bygger ett lokalt ekosystem för att lyfta skogens möjligheter med koppling till biologi, upplevelser, välbefinnande, arkitektur, design, medborgarenagemang, återvinning osv. Lina Borghardt från Coompanion ger en återblick från den NEB-festival som arrangerades i Bryssel 9-13 april där en mängd organisationer och eldsjälar samlades för att visa upp alla revolutionerande initiativ som drivs runt om i Europa och för att dela kunskap och inspiration kring hur vi kan fortsätta bygga ett hållbart och vackert samhälle tillsammans.

Vi kommer också att samtala kring möjligheter och nästa steg för oss i Halland kopplat till NEB vad gäller finansieringsmöjligheter, lokala kluster, samverkan och partnerskap nationellt och internationellt.

För vem?
Du som brinner för samhällsbyggnadsfrågor, hållbarhet, design och demokratifrågor, arbetar inom de konstnärliga och kreativa branscherna, kommunal/ regional eller annan offentlig verksamhet, akademi och ideell sektor.

Tid:30 maj 8.30-10.00
Plats: Impact House Halland (Östra Långgatan 47, Varberg)
Tillgänglighet: Lokalen ligger 5-7 minuters promenad från Tågstationen. Det går också fint att parkera kostnadsfritt i Lorensbergsgaraget alternativt Falkenbäckgaraget i 10 timmar. Lokalen är tillgänglighetsanpassad

Bakgrund The New European Bauhaus
Initiativetlanserades 2020 av Europeiska Kommissionen med syfte att skapa ett vackert och hållbart Europa tillsammans. Till grund för visionen ligger den historiska och banbrytande Bauhaus-rörelsen som samlade konstnärer, designers, arkitekter och hantverkare. Inom New European Bauhaus vill man ta itu med samtida utmaningar så som klimatförändringar, ökad polariseringoch social ojämlikhet och man utgårifrån 3 värden:

  • Hållbarhet (klimat, cirkularitet och biologisk mångfald)
  • Estetik (visuella uttryck bortom funktionalitet)
  • Inkludering (mångfald, jämlikhet, tillgänglighet och ekonomisk hållbarhet)

Genom att främja samarbete mellan olika sektorer och intressenter strävar man efter att forma en mer harmonisk, vacker och hållbar europeisk framtid

Mer text

Tid

30 Maj 2024 08:30 - 09:30(GMT+00:00)

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag