top of page

Aktiviteter på gång

 • Hållbarhetsfrukost - Hållbarhetsredovisning, lagkrav och genomförande
  02 mars 08:00 – 9:00
  Zoom
  Vad ställer årsredovisningslagen för krav på hållbarhetsrapportering och vad innebär dessa krav i praktiken?
 • Vi stöttar Ukraina
  Skänk ett bidrag
  UNHCR
  Skänk ett bidrag
  UNHCR
  Vi har startat en insamling genom UNHCR - FN:s flyktingorgan, som samlar in gåvor till människor som flyr i Ukraina. UNHCR leder arbetet med att ge skydd och trygghet. Under mars dubblas alla gåvor!
 • Cirkulär Kickstart
  Time is TBD
  Impact House
  Time is TBD
  Impact House , Östra Långgatan 47, 432 41 Varberg, Sweden
  Genom detta kostnadsfria affärsutvecklingsprogram får små och medelstora företag i Halland möjlighet att arbeta med sitt cirkulära omställningsarbete.
bottom of page