top of page
Search

Vi stöttar Ukraina


Vi har startat en insamling genom UNHCR - FN:s flyktingorgan, som samlar in gåvor till människor som flyr i Ukraina. UNHCR leder arbetet med att ge skydd och trygghet. Under mars dubblas alla gåvor!

https://min.sverigeforunhcr.se/fundraisers/vi-stottar-ukraina


2 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page