top of page
Search

Samverkan nyckeln till framgång

Vi på Coompanion Halland gillar att göra saker tillsammans med andra och efter många års erfarenhet av att stötta entreprenörer som startar verksamheter tillsammans, ofta i kooperativ form, vet vi att det är ett framgångsrecept. Företag som drivs tillsammans är ofta långsiktigt lönsamma och det finns en trygghet och stabilitet just i det faktum att man är fler som hjälps åt i driften av företaget.


Coompanion har verkat i Halland i snart 30 år och vår mission är att främja ett entreprenörskap som gör världen bättre. Det gör vi bland annat genom att erbjuda kostnadsfri rådgivning och information till nya och befintliga företag där stöd kring affärsidéutveckling, finansiering, avtal och företagsformer ingår, men också information om allt annat stöd som finns att få runt om i Halland. Vi vill gärna dela med oss av vårt nätverk.


Förutom vårt statliga uppdrag så driver vi också en del utvecklingsprojekt som bland annat ger oss möjlighet att erbjuda spännande seminarier, föreläsningar och event som på olika sätt kan ge dig som idébärare och entreprenör kunskap, inspiration och nya kontakter.


Varje dag möter vi människor med passion, driv och affärsidéer med möjlighet att förändra samhället i en positiv riktning. I den processen är det oftast lättare om man inte är helt ensam. Genom att starta Impact House Halland tillsammans med en rad andra aktörer som också fokuserar på hållbar samhälls- och verksamhetsutveckling har vi nu fått ännu större möjligheter att bidra till att fler samhällsnyttiga och kooperativa idéer tar form och utvecklas. På Impact House gör vi skillnad, tillsammans.


Hoppas att vi ses!
19 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page