top of page
Search

Så matchas du med din drömplats

Möt Magdalen Pfaffl, en av våra medlemmar med ambitionen att att hjälpa människor hitta sin livsplats. "Hos Ares Habitats jobbar vi med att matcha människor till platser. Vår drivkraft är att varje människa ska hitta till den plats där hen verkligen trivs och känner sig hemma. Detta gör vi genom att ge alla människor tillgång till livsplatsdata med möjligheten att få hjälp att tolka den utifrån sina personliga förutsättningar."


Ares Habitats grundades året 2020 av Dr. Magdalena Pfaffl, som har forskat på avlägsna byars tillgångar och innovationskraft. Under de första åren fokuserades mest på att erbjuda konsulttjänster mot företag och organisationer. Under 2022 har Ares Habitats påbörjat utvecklingen av en portal där privatpersoner kommer att få hjälp med att matchas med en bostadsort.


"Impact House är en mycket bra mötesplats där det händer massa med saker. Detta innebär att det uppstår en del spontana möten när man sitter där och jobbar. Det är även belagt i ett väldigt central läge vilket är ovärderligt för att kunna anställa kompetens som pendlar in med tåg eller buss."


När det gäller samhällsengagemang, finns det ett särskilt område du brinner extra mycket för och varför?


1. Demokratisk tillgång till information som ger mer lika villkor för alla.

"Idag finns det mycket information som man bara får reda på genom rätt relationer. Delvis för att informationen inte är fritt tillgänglig, delvis för att mycket information idag är fördelad på så många olika portaler att det blir ohanterligt för en enskild människa. Detta är inte enbart exkluderande mot människor som inte vistas i rätt sociala sammanhang eller som kanske har funktionsvarianter som påverkar deras socialiserande – det är en mycket stor innovationshämmare. Dock har moderna datorsystem, möjligheten att samla, ordna och synliggöra information stor potential för att hjälpa och ge tillgång till information mycket mer jämställt."


2. Mångfald

"Mångfald är en otrolig tillgång för mänskligheten. Tyvärr är vi alldeles för dåliga på att ta till vara på den. Standardiseringen som hittills behövts för att få snurr på samhället har blivit ett problem. AI-stöd ger oss äntligen möjlighet att komma ifrån standardisering och anpassa lösningar till individen genom att kunna förarbeta mer komplexa regler och frågeställningar."

11 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page