top of page
Search

En dynamisk arbetsmiljö med nya perspektiv.

Möt Anders Severinsson; en av våra medlemmar med flexibel arbetsplats. Vi ställde tre snabba frågor för att lära känna Anders & hans företag lite bättre:


Kan du berätta lite kort om företaget?

AM Lemke har två ben, ett som ägare av tandäkarpraktik och den andra delen där jag konsultar med inriktning mot i huvudsak Logistik och Supply Chain management.


När det gäller samhällsengagemang, finns det ett särskilt område du brinner extra mycket för och varför?

Jag är väldigt intresserad av resursutnyttjande och att optimera nyttjandet av tillgängliga resurser och samtidigt minimera slöseri. Detta gäller såväl kapitalvaror som humankapital och tid.


Vad tycker du är de största fördelarna med att vara på Impact House och varför har du valt det som arbetsplats?

Jag uppskattar den dynamiska arbetsmiljön och möta människor i helt andra branscher med annan bakgrund. Arbetslivet och livet i allmänhet har tenderat att isolera mig i min lilla bubbla och att vara på Impact house ger mig nya perspektiv och erfarenheter som är väldigt värdefulla.


3 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page