top of page
3.jpg

Genom projektet Speed Up Halland kan vi skapa förutsättningar för små- och medelstora företag i Halland att stärka sin innovationskraft inom cirkulära lösningar och hållbara material. Syftet med projektet är att öka takten på innovationsprocessen från idé till kommersialiserad produkt samt att vägleda företag så att deras hållbara idéer kan skalas upp snabbare.

 

Vi kan erbjuda vägledning i kontrollerade testmiljöer samt affärsrådgivning av certifierade rådgivare. Under projektets gång kommer vi även att utveckla en samverkansplattform där aktörer kan dela kunskap och erfarenheter inom tjänste- och produktutveckling med fokus på cirkularitet.

De deltagande företagen får tillgång till material- och prototyp­utveckling i unika testmiljöer som har fokus på hållbara material. Detta innefattar exempelvis produkter som produceras genom resurseffektiva tillverkningsprocesser genom ökad andel förnyelsebara eller återvunna material, eller produkter som är designade för återbruk och återvinning. Vi kan även erbjuda affärsutveckling i form av tjänstebaserade lösningar kopplat till exempelvis processer som möjliggör materialåtervinning, materialbesparing eller genom att förlänga livslängden på resurser och material. De pilotföretag som matchar projektets ändamålsenliga kriterier kommer att få praktisk guidning och en för dom relevant testmiljö.

Kontakta Erika Gyllensvaan,

Projektledare för Speed Up Halland för att få mer information om hur du kan delta kostnadsfritt i projektet. 

           073-380 86 44

           erika.gyllensvaan@loopfactory.se

erika_crop_edited.jpg

Vi har som mål att främja gröna innovationer och öka den kollektiva kompetensen inom området. Detta skall vi åstadkomma genom att bland annat utveckla en samverkansplattform för cirkulär omställning för hållbara material. Plattformen kommer att vara ett komplement till innovationsstödsystemets befintliga aktörer och deras erbjudanden inom hållbarhet och cirkuläritet. 

Vill du veta mer om samverkansplattformen,

eller vill vara med och utveckla den tillsammans

med oss? Kontakta Erika Gyllensvaan:

          073-380 86 44

          erika.gyllensvaan@loopfactory.se

IMG_1454_edited_edited_edited.jpg

Fakta om Speed Up Halland:

 

Projektpartners: Coompanion Halland och The Loop Factory​

Kontaktperson: Christian Frick, Projektledare Speed Up

Projekttid: 06/2021 – 10/2023

Finansiärer: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Halland

Coompaning Ny.png
TLF_logo.webp
1_RH_Logo-1024x442-1.png
EUlogo_v_RGB.jpg
bottom of page